Print side

Test

På det femte og sidste trin af innovationsforløbet - testfasen - skal I ud og teste, hvad kunderne synes om jeres snack. 

I videoen kan I få ideer til, hvad man skal spørge kunderne om for at få den bedst mulige feedback på jeres snack. Der er også input til rollefordelingen i butikken - hvem laver snacken, hvem serverer den, hvem stiller spørgsmål og skriver ned, osv.

Elevark